Cong Duong

Obituary of Cong Minh Duong

Please share a memory of Cong to include in a keepsake book for family and friends.

CÁO PHÓ
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Phật tử Dương Công Minh
Pháp danh: Konchok Palden Ngodrup

Sinh năm: 1975 tại Sài Gòn
Vãng sanh vào ngày 13 tháng 05 năm 2024
Tại Toronto, Ontario, Canada.
Hưởng dương 50 tuổi

Linh cữu sẽ được quàn tại công ty mai táng Hoa Sen
121 City View Dr, Etobicoke, ON M9W 5A8. Tel: 647-547-8188
Tang lễ sẽ được tổ chức vào Thứ 5 ngày 16/5/2024
Chương trình tang lễ từ 7:00 - 9:30 sáng
• 7:00 - 8:30: nghi lễ cầu nguyện
• 8:30 - 8:45: điếu văn và cảm tạ
• 8:45 - 9:20: phát biểu cảm tưởng và lễ viếng
• 9:20 - 9:30: lễ động quan và hỏa táng
TANG GIA ĐỒNG CẤP BÁO

Quả phụ Dương Công Minh, nhũ danh Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng Nam: Dương Công Duy
Trưởng Nữ: Dương Tâm Như

Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ suất xin quý vị niệm tình tha thứ.

Thursday
16
May

Service

7:00 am - 9:00 am
Thursday, May 16, 2024
Lotus Funeral & Cremation Centre
121 City View Drive
Toronto, Ontario, Canada
(647) 547-8188
Thursday
16
May

Witnessing Cremation

9:00 am
Thursday, May 16, 2024
Lotus Funeral & Cremation Centre
121 City View Drive
Toronto, Ontario, Canada
647-547-8188
Online Memory & Photo Sharing Event
Tribute Book orders begin printing on May 24
Online Event
About this Event
Cong Duong

In Loving Memory

Cong Duong

1975 - 2024

Look inside to read what others have shared
Family and friends are coming together online to create a special keepsake. Every memory left on the online obituary will be automatically included in this book.
Share Your Memory of
Cong